engage EU banner-TH.pngร่วมฉลองวันยุโรป 2565 กับพวกเราที่งาน “ตลาดไทย-อียูสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 7 พฤษภาคม ณ มิวเซียมสยาม!


ในทุก ๆ ปี วันยุโรปเฉลิมฉลองสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของทวีปยุโรปและประเทศอื่นๆ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และวิกฤตในประเทศยูเครน วันยุโรปในปี 2565 นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความร่วมมือกันของสหภาพยุโรป-ไทย และวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

สหภาพยุโรปแห่งประเทศไทยร่วมกับมิวเซียมสยาม ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และกรุงเทพมหานคร จัดงาน “ตลาดไทย-อียูสู่ความยั่งยืน” ส่งเสริมความหลากหลายด้านอาหารของทั้งไทยและยุโรป สนับสนุนผู้ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พบกันเวลา 10:00 - 20:00 น. กับกิจกรรมมากมาย

  • ลิ้มรสอาหารสู่ความยั่งยืนและเพลิดเพลินไปกับสินค้างานคราฟท์แบบยั่งยืนจากร้านค้ามากกว่า 25 ร้าน
  • เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตที่เป็นมิตรมากขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ไปกับงานเวิร์กชอปทำไขขี้ผึ้งห่ออาหาร โดย มารีญา พูลเลิศลาภ ผู้ร่วมก่อตั้ง SOS Earth
  • เพลิดเพลินไปกับดนตรีสดจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลในงานฉลองวันยุโรป ‘Toast to Europe Day’
  • ค้นพบประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของอาคารมิวเซียมสยามในงานนิทรรศการ “ตึกเก่าเล่าใหม่”

220503-EU-Event-Agenda_Public_TH.pngร่วมเวิร์กช็อปวิถียั่งยืน ที่จะเน้นการเรียนรู้วิธีใหม่ ๆ สนุก ๆ ในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

  • เวิร์กชอปไขผึ้งห่ออาหาร จัดโดย มารีญา พูลเลิศลาภ, SOS Earth และ Fashion Revolution (11.00-19.00 น.) นำเสื้อผ้าเก่าที่ทำจากผ้าฝ้าย 100% มาด้วย เพื่อเรียนรู้วิธีเปลี่ยนเสื้อเก่าให้กลายเป็นห่ออาหารแบบใช้ซ้ำได้
  • เวิร์กชอปทำสบู่ Eco จัดโดย ร้านสบู่สัญชาติยูเครน Bangkok Soap Opera (14.00-19.00 น.) เปลี่ยนน้ำมันที่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นสบู่ก้อนธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เวิร์กชอปรีไซเคิล จัดโดย Precious Plastic Bangkok และ Rethinking Plastics (13.00-20.00 น.) ค้นพบวิธีลดขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ง่าย ๆ ด้วยการเปลี่ยนฝาขวดพลาสติกให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน

ลิ้มรสอาหารออร์แกนิก และเพลิดเพลินไปกับสินค้างานคราฟท์แบบยั่งยืน จากมากกว่า 25 ร้านจาก Bangkok Farmers’ Market และสถานทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป พร้อมเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเหล่าผู้ออกร้านสายรักษ์โลกไปด้วยกัน


Event-layout-TH.png


Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.