artists-12

TAM TẤU EMOTION

Giờ diễn: 17:00, thứ Bảy 13.05

Thể loại: cổ điển

Quốc gia: Tây Ban Nha, Việt Nam

*

Set time: 17:00, Saturday 13.05

Genre: classical

Countries: Spain, Vietnam

Tam Tấu Emotion bao gồm ba nghệ sĩ guitar đến từ Hà Nội.

Vũ Hiển sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh được biết tới là người tiên phong trong việc phát triển Guitar tại thủ đô. Anh là nghệ sĩ biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới và là nhà soạn nhạc cho đàn guitar.

Cảnh Hiếu sinh năm 1997 tại Hà Nội. Anh từng được giải nhất cuộc thi Festival Guitar Hà Nội năm 2019. Anh thường xuyên tham gia trong những chương trình biểu diễn classic guitar tại Hà Nội.

Phương Thảo sinh năm 2004 tại Hà Nội. Phương Thảo là nghệ sĩ trẻ triển vọng đang theo học tại học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, từng được giải nhì cuộc thi Festival Guitar Hà Nội 2019.

Tam Tấu Emotion is a trio consisting of three Hanoi-based classical guitarists.

Vu Hien was born in 1983 in Hanoi. He is known as the pioneer in developing Guitar music in Hanoi. He has performed in many countries and is also a composer for the guitar.

Canh Hieu was born in 1997 in Hanoi. He was the winner of the Hanoi Guitar Festival contest in 2019. He performs regularly at classical guitar concerts in Hanoi.

Born in 2004 in Hanoi, Phuong Thao is an emerging young artist studying at the Vietnam National Academy of Music. She won second prize at Hanoi Guitar Festival 2019.

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.