artists-18

DÀN HỢP XƯỚNG THIẾU NHI TRƯỜNG SENTIA

Giờ diễn: 09:30, 14.05

Thể loại: hợp xướng, pop

Quốc gia: Việt Nam

*

SENTIA SCHOOL CHILDREN CHOIR

Set time: 09:30, 14.05

Genres: choral, pop

Country: Vietnam

Hợp xướng tại SenTia là sự kết hợp của tất cả các học sinh tại SenTia từ lớp 1 trở lên. Các bé hoà ca cùng nhau, chia sẻ tình yêu âm nhạc và hoà quyện những cung bậc cảm xúc của mình thông qua những lời ca và hoà âm.

Hợp xướng là môn học được áp dụng trong giờ chính khoá hàng tuần tại trường SenTia, thông qua mật độ tiết học đều đặn trong nhiều năm giúp học sinh hoàn thành những kĩ năng hát hợp xướng, qua đó các con có cơ hội trải nghiệm với nhiều thể loại, hình thức tác phẩm trong nước và quốc tế.

The Sentia School Children Choir consists of all Sentia students from grade 1 and above. The children sing together, share their love of music and blend their emotions through lyrics and harmonies.

Choir is a subject that is studied officially and on a regular basis at SenTia. As the class runs across multiple years, the students get to complete choral singing skills, benefitting from the exposure to many genres and forms of music both national and international.

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.