artists-04

KIRA LINN'S LINNTETT

Giờ diễn: 18:00, Chủ nhật 14.05

Thể loại: jazz, electronic

Quốc gia: Đức

*

Set time: 18:00, Sunday 14.05

Genres: jazz, electronic

Country: Germany

Đến từ Đức, Kira Linn là một nghệ sĩ baritone saxophone, ca sĩ và nhà soạn nhạc. Trong vai trò ‘bandleader’ của Linntett, cô đã diễn hơn 40 buổi hoà nhạc và cho ra mắt hai album: ‘Nature’ (2017) thông qua Double Moon Records, và ‘A Traveller’s Tale’ (2020) thông qua Laika Records. Trong năm 2023, album thứ ba của cô ‘Illusion’ sẽ được phát hành với hãng đĩa Anh Quốc Whirlwind Recordings, xoay quanh các câu chuyện về tính đa dạng, khí hậu toàn cầu và đại dịch Covid-19. Trong album này, Kira Linn mở rộng thế giới nhạc jazz của cô, đưa vào cả các chất liệu của pop, indie, electro, RnB và neo-soul.

Kira Linn cũng đã biểu diễn ở vai trò nghệ sĩ độc tấu với Dàn nhạc Jazz Thanh niên Quốc gia Đức, ‘Big band’ của Đài phát thanh Frankfurt, và Dàn nhạc Jazz Thụy Sĩ. Cô cũng là thành viên chính thức của Pascal Klewer Big Band, Ensemble "Kügelförmigkeit" của Francesca Gaza, và Salome Moana Band.

Kira Linn is a German baritone saxophonist, singer and composer. As the bandleader of her formation Linntett, she has already played over 40 concerts and released two albums: ‘Nature’ (2017) via Double Moon Records and ‘A Traveller’s Tale’ (2020) via Laika Records. In 2023 her third album ‘Illusion’ will be released on the English label Whirlwind Recordings, which deals with topics such as diversity, climate protection and the Covid-19 pandemic. The Wiesbaden native expanded her jazz cosmos to include pop, indie, electro, RnB and neo-soul.

Linn has also played as a soloist with formations such as the German National Youth Jazz Orchestra, the Frankfurt Radio Big Band and the Swiss Jazz Orchestra. She is also a permanent member of the Pascal Klewer Big Band, Francesca Gaza's Ensemble "Kügelförmigkeit" and the Salome Moana Band.

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.