artists-01

JAKOB STEINKELLNER

Giờ diễn: 16:00, Chủ nhật 14.05

Thể loại: dân gian, cổ điển

Quốc gia: Áo

*

Set time: 16:00, Sunday 14.05

Genres: folk, classical

Country: Austria

Jakob Steinkellner là nghệ sĩ đàn accordion và đàn Styrian harmonica, đồng thời cũng là một nhà soạn nhạc. Trong các buổi hòa nhạc trên khắp thế giới, anh sử dụng các nhạc cụ của mình theo những phương cách độc đáo. Qua các sáng tác mang tính thử nghiệm, Jakob sử dụng các chất liệu âm nhạc dân gian đặc trưng của vùng núi Apls, kết hợp với các âm thanh và tiết tấu hiện đại trong một sự hài hòa tự nhiên, rực rỡ sắc màu và cảm hứng.

Jakob Steinkellner is an accordionist, styrian harmonica player, composer and unconventional artist. Within his concerts all over the globe, he puts his instruments, above all, the diatonic harmonica, in an unusual concert light. Especially in his experimental compositions, the artist uses unmistakable, traditional sound patterns of alpine folk music, combines them with modern sounds or rhythms and pushes them to the limit with a certain lightness, colorful influences from the most diverse world music, extravagant joy of playing and also on an instrumental level.

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.