artists-11

IULIAN OCHESCU & HOA NGỌC HÀ

Giờ diễn: 21:00, thứ Sáu 12.05

Thể loại: cổ điển

Quốc gia: Romania, Việt Nam

*

Set time: 21:00, 12.05

Genre: classical

Countries: Romania, Vietnam

Iulian Ochescu bắt đầu học piano tại Cao đẳng Âm nhạc Quốc gia “George Enescu” ở Bucharest và tốt nghiệp từ lớp của Giáo sư Gabriela Enăşescu. Anh tiếp tục theo học tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Đại học Âm nhạc Vienna (MDW) và Nhạc viện Paris (Conservatoire de Paris). Iulian đã giành được hơn 20 giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế, trong đó: Giải Nhất, Giải Đặc biệt J.S.Bach và Giải Nhất Cuộc thi Quốc tế Millenium Piano, Giải Nhất Cuộc thi Quốc tế Pro Piano-Romania, Giải Nhất Cuộc thi Piano Quốc tế Rome , Giải Nhì Cuộc thi Piano Quốc tế Vienna – Panmusica Austria, Giải Ba Cuộc thi Piano Quốc tế Thành phố San Sebastian và Giải Nhì Cuộc thi âm nhạc thính phòng Plovdiv với Ludens Piano Trio

Nghệ sĩ Piano Hoa Ngọc Hà tốt nghiệp Thạc sĩ biểu diễn Piano tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Romania. Cô vinh dự nhận được Học bổng Thạc sĩ toàn phần “Thoả thuận Romania-Việt Nam” năm 2017. Cô theo Biểu diễn Piano với Giáo sư Veronica Gaspar và Âm nhạc Thính phòng với Giáo sư Serban Nichifor tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, tốt nghiệp vào tháng 9 năm 2019. Hiện tại, cô là giảng viên Piano tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Quốc gia tại Hà Nội.

Iulian Ochescu began studying piano at the “George Enescu” National College of Music in Bucharest, graduating Professor’s Gabriela Enăşescu class. He continued his studies at the National University of Music Bucharest, Vienna Music University (MDW) and Paris Music Conservatory (Conservatoire de Paris). Iulian is the winner of over twenty awards at national and international competitions, among which: 1st Prize, J.S.Bach Special Prize and Grand Prize at Millenium Piano International Competition, 1st Prize at Pro Piano-Romania International Competition, 1st Prize at Rome International Piano Competition, 2nd Prize at Vienna International Piano Competition – Panmusica Austria, 3rd Prize at San Sebastian City International Piano Competition and 2nd Prize at Chamber Music Competition Plovdiv with Ludens Piano Trio.

Pianist Hoa Ngoc Ha graduated Master’s degree in Piano performance at The National University of Music Bucharest, Romania. She was honored to receive a full “Romania – Vietnam Agreement” scholarship for Masters in 2017. She studied Piano Performance under Professor Veronica Gaspar and chamber music under Professor Serban Nichifor at The National University of Music Bucharest and graduated in September 2019. Currently, she is a Piano lecturer at the National University of Art Education in Hanoi.

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.