Trien lam Photography

TRIỂN LÃM: NHIẾP ẢNH THỜI TRANG

Thời gian: 12.05 - 30.05.2023 (khai mạc: 19:30, 12.05)

Địa điểm: Phố Đinh Tiên Hoàng

*

EXHIBITION: FASHION PHOTOGRAPHY

Dates: 12.05 - 30.05.2023 (opening: 19:30, 12.05)

Location: Dinh Tien Hoang Street

Các nghệ sĩ: Esperanza Moya, Laurence Ellis, Yann Gross, Delali Ayivi, Chiron Dương, Nhu Xuan Hua, Elodie Ledure, Bea De Giacomo, Zoltan Tombor, Mounir Raji

Giám tuyển: Mai Nguyên Anh & Chiron Dương

Một phần của Photo Hanoi Biennale 2023

Những vỏ sò lấp lánh trên biển gợi nhắc chúng ta về thời trang. Mỗi chiếc vỏ không đơn thuần chỉ là chiếc áo trú ẩn hoàn hảo, chúng mang trên mình những dấu vết trầm tích, ẩn chứa những huyền thoại về vùng biển nơi chúng sinh ra, về dòng hải lưu nơi chúng lớn lên.

Thời trang, như vỏ sò, không chỉ là khái niệm mang tính thẩm mỹ. Vượt qua lớp hào nhoáng bên ngoài, các xu hướng thời trang phản ánh sự chuyển biến của lịch sử và xã hội. Chúng truyền tải đi thông điệp về văn hoá và giá trị vật chất - tinh thần của các thế hệ trong những cộng đồng, quốc gia khác nhau.

Sự ra đời của nhiếp ảnh giúp thời trang được phổ biến rộng rãi hơn. Hai loại hình nghệ thuật này song hành và gắn bó chặt chẽ trong suốt lịch sử đương đại. Cùng với sự thay đổi trong nhận thức của công chúng về thời trang, nhiếp ảnh thời trang đã và đang vượt ra khỏi khuôn khổ thẩm mỹ thuần tuý, để bóc tách những biểu đạt đương thời, nghiên cứu các xu hướng xã hội, đồng thời hướng sự chú ý tới các vấn đề đương đại.

Triển lãm Nhiếp ảnh Thời trang, khai mạc trong khuôn khổ ‘Ngôi làng châu Âu 2023’ và là một phần của Photo Hanoi 2023, nhằm tôn vinh các phong trào văn hóa và xu hướng thời trang nổi bật đang diễn ra trên khắp thế giới bằng cách làm nổi bật sự đa dạng, độc đáo và chiều sâu của một loại hình nhiếp ảnh đặc thù và có tính lan tỏa mạnh mẽ.

Artists: Esperanza Moya, Laurence Ellis, Yann Gross, Delali Ayivi, Chiron Dương, Nhu Xuan Hua, Elodie Ledure, Bea De Giacomo, Zoltan Tombor, Mounir Raji

Curatos: Mai Nguyên Anh & Chiron Dương

Part of Photo Hanoi Biennale 2023

The dazzling seashells on the beach are reminiscent of fashion. Yet, each shell is more than just a beautiful cover; they carry traces of sediment, revealing tales about the sea in which they were born and the current in which they grew up.

Fashion, like the seashell, is more than just an aesthetic outlook. Beyond the glitz and glam, fashion trends represent the evolution of history and society. They convey messages about the culture and material-spiritual values of generations across communities and countries.

The advent of photography popularizes fashion on an unprecedented scale. These two types of art forms are inextricably linked throughout contemporary history. With the shift in the public's perspective of fashion, fashion photography has been going beyond the framework of pure aesthetics to deconstruct public expressions, examine social trends, and bring attention to contemporary issues.

The Fashion Photography Exhibition, launched on the occasion of the Europe Village 2023 weekender and part of the Photo Hanoi 2023, aims to celebrate new cultural movements and fashion trends happening worldwide by highlighting the diversity, originality, and depth of a highly mediatized genre of photography.

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.