Art Space Let EU Move You

Artspace: LET EU MOVE YOU

Thời gian: 12.05 - 14.05

Địa điểm: Phố Đinh Tiên Hoàng (đối diện phố Lê Lai)

*

Dates: 12.05 - 14.05

Location: Phố Đinh Tiên Hoàng (section opposite Le Lai street)

Là một phần của "Ngôi làng châu Âu 2023", "Let EU Move You" được hình thành từ mong muốn có thể mang đến một EU với nền văn hóa và nhịp sống luôn xê dịch đến với công chúng Việt Nam. Từ đó, công chúng Việt Nam cũng sẽ cảm nhận được và cùng hòa theo với nhịp dịch chuyển ấy của EU.

Lấy ý tưởng từ sự ‘xê dịch’, sẽ thật thú vị nếu có thể tìm hiểu về EU thông qua góc nhìn của một tấm bản đồ - nơi những mảnh ghép văn hóa được kết nối bằng sự luân chuyển.

Trong khuôn khổ không gian nghệ thuật "Let EU Move You", tấm bản đồ này sẽ được hoàn thiện bởi chính những câu chuyện và chia sẻ được đóng góp từ các cựu du học sinh EU, và thể hiện dưới dạng tác phẩm nghệ thuật với sự cộng tác của giám tuyển Nguyễn Hồng Trường, họa sĩ minh họa Nguyễn Thị Minh Thúy và họa sĩ diễn hoạt Trần Quốc Trung.

Không chỉ là một lục địa với bề dày lịch sử cùng nền văn hóa đa dạng, châu Âu cũng được biết tới qua những nét hiện đại, năng động và không ngừng cải tiến. Vì vậy giám tuyển và những họa sĩ đã cùng tạo ra không gian nghệ thuật theo phong cách Digital Art để thể hiện các câu chuyện, với ba từ khóa Creative / Dynamic / Infinite để định hình không gian này.

Part of the Europe Village 2023 weekender, the "Let EU Move You" Art Space was conceived out of the wish to portray the EU’s ever-changing cultures and multi-faceted everyday life, through personal stories shared by members of the EU Alumni Network in Vietnam, reflecting their years of studying and living in Europe, to be materialized as a map of experiences.

The Art Space is helmed by the creative team of curator Nguyen Hong Truong, artist Nguyen Thi Minh Thuy, animator Tran Quoc Trung who will transform the alumni-contributed stories into works of digital art.

Not only a continent with a rich history and diverse cultures but Europe is also known for its modern, dynamic and constantly improving features. This is why curators and artists have chosen Digital Art to express stories, with three main keywords shaping this space: Creative / Dynamic / Infinity.

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.