Bui Ha Mien & Trinh Minh Hien

BÙI HÀ MIÊN & TRỊNH MINH HIỀN

Giờ diễn: 10:00, Chủ nhật 14.05

Thể loại: cổ điển

Quốc gia: Hà Lan, Việt Nam

*

Set times: 10:00, 14.05

Genres: classical

Countries: Netherlands, Vietnam

Bùi Hà Miên là một nghệ sĩ cello đến từ Việt Nam và hiện là giảng viên khoa cello của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Cô được đào tạo tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) dưới sự chỉ dạy của Giáo sư Vũ Hương. Khi còn là sinh viên, cô được lựa chọn để biểu diễn trong rất nhiều buổi hòa nhạc lớn trong nước và được mời chơi với các dàn nhạc quan trọng của Việt Nam. Cô đã hoàn thành khóa học sau đại học về Biểu diễn Cello tại Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Vienna (Áo) dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Elizabeth Pfefferkorn Meissl. Hạ Miên ra mắt album đầu tay “Romance in Hanoi” vào năm 2021. Album được thu âm ở cả Amsterdam và Hà Nội, với sự cộng tác của một nhà soạn nhạc Hà Lan.

Trịnh Minh Hiền sinh năm 1980 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Thủ khoa về Violin tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2003. Ngay sau khi tốt nghiệp, Trịnh Minh Hiền trở thành thành viên chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, tham gia rất nhiều chương trình giao hưởng lớn của dàn nhạc với vị trí là diễn viên bè violin 1, concert master của dàn nhạc. Cô cũng là thành viên Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời từ năm 2018 đến 2022. Ngoài âm nhạc cổ điển, cô khám phá màu sắc của các thể loại khác như flamenco, jazz, latin, nhạc điện tử. Album “Phượng Linh” của cô sẽ ra mắt trong tháng 4/2023.

Bui Ha Mien is a cellist from Vietnam and currently a Cello faculty member at the Vietnam National Academy of Music and a member of the Hanoi Philharmonic Orchestra. She trained at the Hanoi National Conservatory of Music (now Vietnam National Academy of Music) under the guidance of Professor Vu Huong. As a student she was selected to perform in many major concerts in Vietnam and was invited to play with important Vietnamese orchestras. She completed her post-graduate study in Cello Performance at the University of Music and Performing Arts Vienna (Austria) under the guidance of Professor Elizabeth Pfefferkorn Meissl. Ha Mien made her recording debut in 2021 with the album "Romance in Hanoi". The album was recorded in both Amsterdam and Hanoi by a Dutch composer.

Trinh Minh Hien was born in 1980 in Hanoi. She graduated valedictorian in violin at the Vietnam National Academy of Music in 2003, following which she became a full-time member of the Vietnam National Symphony Orchestra, participating in many major performances as violinist 1 or concert master of the orchestra. She was also a member of the Sun Symphony Orchestra between 2018-2022. In addition to classical music, she explores the colors of other genres such as flamenco, jazz, latin, electronic music. Trinh Minh Hien’s upcoming album "Phuong Linh" (Sacred Phoenix) will be released in April 2023.

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.