Tác phẩm truyện tranh 13

TRIỂN LÃM: CÙNG CHIA SẺ DI SẢN: NGHỆ THUẬT TRUYỆN TRANH CỦA DANY

Thời gian: 12.05 - 14.05 (khai mạc: 20:00, 12.05)

Địa điểm: Khu vực nhà Bát Giác

*

EXHIBITION: SHARING HERITAGE: DANY’S ART OF COMICS

Dates: 12.05 - 14.05 (opening: 20:00, 12.05)

Location: area around Octagonal House

Dany (tên thật là Daniel Henrotin) sinh năm 1943 tại Wallonie. Series truyện tranh đầu tiên có tựa đề ‘Olivier Rameau’ được xuất bản vào năm 1968, và từ đó Dany đã gặt hái được rất nhiều thành công, miên man dịch chuyển giữa các thế giới trong các tác phẩm truyện tranh của mình, và luôn giữ vững tinh thần hài hước.

Những giải thưởng danh giá ông đã nhận được bao gồm Giải khuyến khích Saint-Michel năm 1971 (họa sĩ trẻ vẽ theo phong cách hài hước) cho toàn bộ tác phẩm, Giải Saint-Michel năm 2007 cho bức tranh xuất sắc nhất, và Giải Grand Prize Diagonale năm 2011, giải thưởng danh giá của Bỉ dành riêng cho nghệ thuật truyện tranh.

Dany (real name Daniel Henrotin) was born in 1943 in Wallonia (Bỉ). His first comics series ‘Olivier Rameau’ was published in 1968, and since then Dany has attained significant success throughout the decades. Since then, Dany has been constantly travelling between worlds in his comis-making, while always keeping up a sense of humour.

Some of the prestigious awards Dany has received include the 1971 Saint-Michel Consolation Prize (for young painters drawing in a humorous style) for all of his works, the 2007 Saint-Michel Award for Best Image, and the 2011 Grand Prize Diagonale - Belgium’s prestigious award dedicated to the art of comics.

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.